mehr Grün im Straßenbereich

Zielony Przystanek to dodatkowa zieleń w ruchliwej części miasta. W zależności od wybranego modelu, może się na nim pojawić nawet ponad 10 m2 dachu roślinnego i aż 12 m2 roślinnej ściany z zimozielonych lub kolorowo kwitnących pnączy. Przez większość roku zieleni nie trzeba podlewać, gdyż przystanek sam zgromadzi wodę potrzebną do zasilania roślinności.

 

effektives Auffangen von Regenwasser

Roślinny dach na Zielonym Przystanku zatrzyma nawet 90% spadającego na niego deszczu w ciągu roku. Sam dach zatrzyma jednorazowo nawet 250 l wody. Dodatkowe elementy przechwycą opad z przylegających chodników i placów i, w zależności od zastosowanego modelu wiaty, jednorazowo zatrzyma ona dodatkowo 500 l lub więcej wody opadowej. W ten sposób, zmniejsza się ryzyko miejscowych podtopień, odciąża system kanalizacji, i obniża wprowadzone od 1 stycznia 2018 przepisami nowego Prawa Wodnego opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

 

Temperatursenkung

Dodatkowa zieleń i miejscowa retencja wody opadowej w Zielonym Przystanku obniża temperaturę i ogranicza tzw. miejską wyspę ciepła. W słoneczny letni dzień, dachy w tradycyjnym przystanku rozgrzewają się nawet do 45°C, narażając oczekujących na transport pasażerów na szok termiczny. Zielony Przystanek to temperatura dachu niższa nawet o 7°C.

 

 

besseres Mikroklima, mehr Sauerstoff, sauberere Luft

1 m2 powierzchni liści produkuje 0,5 do ponad 1 kg czystego tlenu na rok. Zielony przystanek wyprodukuje nawet 10 kg tlenu. Dodatkowo, gromadzona i odparowywana woda opadowa poprawi mikroklimat, wilgotność i jakość powietrza, zmniejszy ilość pyłów zawieszonych i innych zanieczyszczeń, na które narażeni są pasażerowie oczekujący na transport w ruchliwej części miasta. Dodatkowo niektóre gatunki roślin, które mogą być użyte do nasadzeń, mają silne właściwości antysmogowe.

 

besseres Wohlbefinden

W pasach ruchu drogowego temperatura powietrza może przekraczać 40°C, a jego wilgotność jest niższa nawet o 30-40% w porównaniu do obszarów podmiejskich. To zjawiska wyjątkowo niekorzystne dla zdrowia, a nawet życia, osób z przewlekłymi chorobami układu krążenia i układu oddechowego, osób starszych i dzieci. Zielony Przystanek, zmniejszy te ryzyka i uprzyjemni oczekiwanie na tramwaj lub autobus w upalny dzień.

Obniżenie temperatury nawet o 7°C

Lepszy mikroklimat, więcej tlenu, mniej zanieczyszczeń powierza

 

schönere Stadt

Zielony Przystanek wprowadzi zieleń tam, gdzie jej najczęściej najbardziej brakuje – w pasach drogowych i w miejscach oczekiwania na środek transportu. Zadbamy o to, aby produkt spełnił oczekiwania klienta i dostosujemy wzornictwo do Twoich potrzeb.

 

Montaż nawet w 1 dzień

Przywieziemy Zielony Przystanek w miejsce jego instalacji i zamontujemy go w ciągu jednego dnia. Czas ten może się wydłużyć w przypadku instalowania dodatkowych elementów retencji wody opadowej.

 

Montage an einem Arbeitstag das einzige solche Produkt auf dem polnischen und europäischen Markt

Oferowany przez nas Zielony Przystanek to jedyny taki produkt dostępny na rynku Polskim i Europejskim. Wzmocniona i zmodyfikowana konstrukcja pozwala na bezpieczną instalację roślinnego dachu i dodatkową retencję wody.

 

innovative Konstruktion

Nasz projekt Zielonego Przystanku łączy innowacyjną konstrukcję inżynieryjną z podzespołami roślinno-gruntowymi. Konstrukcja jest dostosowana do zwiększonych obciążeń a gatunkowy dobór roślin zwiększy odporny na ekstrema klimatyczne. Ulepszone podłoże zapewni optymalny rozwój roślinności. Przystanek spełnia wszystkie normy wymagane w EU a jego konstrukcja posiada znak CE

 

entspricht den Richtlinien zur Anpassung der Städte an den Klimawandel

Zielony przystanek jest pierwszym produktem na polskim rynku zgodny z wytycznymi adaptacji miast do zmian klimatu. Instalując go nie tylko przystosowujesz przestrzeń do ekstremalnych wydarzeń pogodowych, ale również realizujesz zapisy takich dokumentów strategicznych jak: Miejskie Plany Adaptacji do Zmian Klimatu, Strategia Adaptacji do Zmian Klimatu SPA2020, i spełniasz warunki dotyczące zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury wymagane przy aplikowaniu o dofinansowanie w ramach instrumentów POiŚ.

 

vogelfreundlich

Niezazielenione przystanki/wiaty stanowią szklane pułapki dla ptaków. Zielony Przystanek jest w pełni przyjazny dla ptaków. Jego zazielenione elementy mogą ograniczyć do minimum liczbę potencjalnych kolizji.

Telefon:

Büro Deutschland:
++49(0)176-29127747

Büro Warschau:
+48 784 612 567

Büro Białystok:
+48 857 333 670

Büro Zabrze:
+48 504 788 098
+48 32/271 66 78

E-Mail:

kontakt@zieloneprzystanki.eu
robert.filipczuk@fppenviro.pl

Schneller Kontakt: