Woda opadowa

Tworząc nasz innowacyjny produkt mieliśmy świadomość tego, że w przestrzeni miasta musi on spełnić wiele funkcji. Zielony Przystanek to również infrastruktura, która przyczynia się do przechwytywania wody opadowej, zapobiega podtopieniom, odciąża system kanalizacji deszczowej i łagodzi miejską wyspę ciepła.

Zagospodarowanie wody opadowej jest możliwe dzięki integralnemu systemowi połączonych  i współpracujących ze sobą elementów retencji, parowania i rozsączania wody. W jego projektowaniu korzystaliśmy z długoletniej praktyki zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych w Polsce i za granicą. Wiaty mają innowacyjną konstrukcję umożliwiającą skuteczny przepływ wody pomiędzy jej elementami i jej optymalne wykorzystanie.

Odwodnienie dachu: Warstwowa konstrukcja zielonego dachu sprawia, że zatrzyma on jednorazowo nawet 250 l wody. W skali roku to nawet 90% spadającego opadu. W przypadku intensywnych deszczów, nadmiar wody odprowadzany jest opatentowanymi wewnętrznymi odpływami w tylnej ścianie wiaty, do skrzyni retencyjno-infiltrującej z elementami zieleni.

Skrzynia retencyjno-infiltrująca: To skrzynia odbierająca nadmiar wody z zielonego dachu i (opcjonalnie) przestrzeni sąsiadującej z zieloną wiatą przystankową. Aby zapobiegać długotrwałej stagnacji wody deszczowej i zagniwaniu nasadzonej zieleni, skrzynia jest wyposażona w dostosowane do wzrostu roślinności warstwy drenażowo-retencyjne. Zachowują one optymalne warunki wilgotnościowe dla wzrostu nasadzonej zieleni, a nadmiar wody rozsączany jest do gruntu, innych urządzeń retencyjnych, lub kanalizacji.

Odwadniane przyległych powierzchni uszczelnionych: Zielone Przystanki posiadają przestrzeń retencyjną umożliwiającą odwadnianie okolicznych powierzchni uszczelnionych. Woda deszczowa doprowadzana jest poprzez odpowiednie ukształtowanie nawierzchni ciągów pieszych i jezdnych otaczających zielony przystanek, zapobiegając w ten sposób lokalnym podtopieniom.

Rozsączanie nadmiaru wody opadowej na terenach zieleni/ w systemach korzeniowych drzew: Nadmiar wody opadowej z Zielonego Przystanku może być odprowadzony do systemów infiltracyjnych lub okolicznej zieleni, zwiększając dostępność wody dla istniejącej/projektowanej roślinności miejskiej. Wykonujemy również systemy nawadniająco-retencyjne połączone z nasadzeniami drzew, szczególnie narażonych w warunkach miejskich na suszę. Zatrzymanie wody w okolicy strefy korzeniowej obniża koszty pielęgnacji i nawadniania drzew i wspiera ich rozwój .

Odpływ awaryjny: W trosce o bezpieczeństwo przestrzeni publicznej przed podtopieniami, Zielone Przystanki mogą być dodatkowo wyposażone w odpływ awaryjny. Zapewnia on przekierowanie nadmiaru wody ze wszystkich integralnych elementów retencji, parowania i rozsączania wody w Zielonym Przystanku do systemu kanalizacji.

 

Produkt jest chroniony prawem własności przemysłowej

 

Kontakt telefoniczny:

Biuro w Warszawie:
+48 784 612 567

Biuro w Białymstoku:
+48 857 333 670

Biuro w Zabrzu:
+48 504 788 098
+48 32/271 66 78

 e-mail:

kontakt@zieloneprzystanki.eu
robert.filipczuk@fppenviro.pl

Szybki kontakt: